جهت هماهنگی تور و پشتیبانی سایت باشماره { 09127994107} تماس بگیرید.

خانه زیبای تیمورتاش

خانه زیبا وبافت قدیمی که از سال های اواخرقاجارحدود 100 سال قدمت دارد
مهمات که از زمان صفویان وزره های مخصوص قزل باش ها زمان قاجار وپهلوی وجشن های2500 ساله همگس قبل دیدن هست
دوربین های جنگی جنگ جهانی اول زمان احمد شاه وهمزمان با جنگ جهانی اول کاربرد داشت و دوربین های جنگی انگلیسی
خانه تیمورتاش که از موسسین دانشگاه جنگ زمان رضاشاه بوده است ومعماری بینظیر داخلی خانه زیبای 100 ساله تیمورتاش در محله حر
تفنگ های آمریکایی که از سال1306 تاسیس و وارد شده وهنوز هم با همان کیفیت به جا مانده اند
مجموعه از تفنگ های سلطنتی و شکاری که اززمان ضا شاه به یادگار مانده در موزه
خانه زیبا وبافت قدیمی که از سال های اواخرقاجارحدود 100 سال قدمت داردخانه در دل پادگان نظامی که روزگاری موسس این مان بوده
آیینه کاری جالب این خانه منحصر به فرد هست ویکی از زیبا ترین خانه های به جامانده هست خانه زیبا به جا مانده برای تهرانگردی
خانه که پس از زندانی تیمور تاش مقر و ساختمان اداری مرکز شده است واز سال94 تبدیل به موزه وبرای بازدید عموم باز شده است
مسلسل ها وژ3 که در زمان انقلاب وسقوط پادگان وپیروزی آن وزمان جنگ نیز کاربرد مهمی داشته است
مهمات که از زمان صفویان وزره های مخصوص قزل باش ها زمان قاجار وپهلوی وجشن های2500 ساله همگس قبل دیدن هست