جهت هماهنگی تور و پشتیبانی سایت باشماره { 09127994107} تماس بگیرید.

موزه پست

در سال 1313 در طبقه دوم ساختمان اداره کل پست تهران واقع در میدان امام خمینی،موزه ای با نام موزه پست برپا شد. در این موزه اشیا قدیمی مربوط به پست شامل انواع وسایل توزین، صندوق امانات، مهره ها،صندوق پستی، تمبر وسایل تحریر سنتی، اسناد ومدارک پستی قدیمی وجود دارد.

درون موزه پست از نمای نزدیک