جهت هماهنگی تور و پشتیبانی سایت باشماره { 09127994107} تماس بگیرید.

موزه زمین شناسی

این موزه یکی ازواحد های زمین شناسی کشور است.که در سال 1345شمسی به همت چند محقق زمین شناس و در 4 بخش ابزار و وسایل قدیمی ومعدن کاوی،سنگ ها،کانی ها وسنگواره افتتاح شد.

موزه در پشت فرودگاه مهرآباد قرار دارد.

موزه زمین شناسی