جهت هماهنگی تور و پشتیبانی سایت باشماره { 09127994107} تماس بگیرید.

موزه آب پارک پردیسان

پارک  پردیسان جنبه آموزشی، تفریحی، تفرجگاهی، پژوهشی و ترویجی دارد در طراحی پارک پردیسان به این موضوع توجه شده است که افراد در زمان تفریح بتوانند آموزش های زیست محیطی را فرا گیرند که این موضوع برجسته ای در این طراحی است. همین مسایل منجر به ساخت موزه آب در پارک پردیسان شده است.